ANKARA İSO 9001 BELGE BAŞVURU

İso 9001 - 2015

ISO 9001:2015 Belgesi nin Etimolojik Anlamı Nedir?

Öncelikle bu sözcük öbeğini anlatmaya başlamadan önce kelime kelime ne anlama geldiğini açıklayarak anlatarak sürece başlamak daha anlamlı olur kanısındayım .Bu noktadan hareketle önce karşımıza çıkan ilk sözcük nedir  ? ISO ise bakıldığında sizde ne anlam çağrıştırıyor ? İsmail ‘in kısaltması mı halk dilinde ? öneri olan var mı ? Sizi daha fazla yormadan geçmiş yazılarımı okuyanlar var ise anımsayacaklardır. Sözü çok uzatmadan anlatmaya başlayayım . ISO belgeleri , iso 9001 belgesi ,ıso sertifikası  gibi birçok sektörde duyduğumuz genelde kalite belgesi olarak adlandırılan  genelde devlet ihalelerinde 2007 -2013 yılları arasında çok yoğun 2013 yılından sonra eşit değer kriteri ile veya özel şartlara bağlı olarak istenen belgenin ilk sözcüğü tahmin edenleriniz veya bilenleriniz vardır muhtemelen ama ben bilmeyenler için söyleyeyim dünya standartlar örgütünün kısaltmasıdır. Sonrasında gelen  9001 ise sadece bir rakamı veya sayılar bütünün den çok ilgili örgüt tarafından oluşturulmuş standardın kodunu ifade eder , sonrasında   : 2015 dediğimiz kavram ise ilgili standardın en son ne zaman değişikliğe uğradığını yani revize olduğunu ifade etmektedir. Yani ISO 9001 : 2015 dediğimizde Dünya Standartlar Örgütü tarafından hazırlanan 9001 standardını ve bu standardın 2015 yılında revizyon görmüş olan halini nitelemektedir.

Sonrasında gelen belgesi kelimesi nu standardının açık hali olan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının bu arada kısaca standart nedir dersek ? standart hakkında birkaç söz etmek istesek neler söylenebilir bu sözcük hakkında İngilizce standard "1. bayrak, flama, 2. norm olarak kullanılan ölçü, kıyas birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca estendard "bayrak, flama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *extendarium sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince extendere, extens- "açmak, yaymak, sermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince tendere, tens- "germek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir .

ISO tarafından genelde asgari şart olarak kullanılır .Yani iso 9001  : 2015 kalite yönetim sistemi standardı dediğimizde aslında ıso 9001:2015 kalite yönetim sistemi asgari şartlarını açılayan bir yol haritası olarak düşünebilir ve zihnimizde konumlandırabiliriz. İşte bu standardın şartlarını yerine getirdiğinizde ve getirdiğiniz 3. Taraf akredite bir kuruluş tarafından yerinde denetim ile kanıtlandığından almış olduğunuz belgeye ise kalite belgesi ,iso belgesi veya yazının başlığı olan iso 9001 : 2015 belgesi denir.

HANGİ İSO BELGELERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ?