ANKARA İSO 9001 BELGE BAŞVURU

ISO 14001 Standardı Nedir?

ISO 14001 Standardı nedir?

İso 14001 Standartı Nedir? Çevre Yönetim Sistemi asgari şartlarını ifade eden standardın temel  hedefi  yapılan hizmet veya üretilen ürünü gerçekleştirirken çevre minimum zararın verilmesi  amaçlar. Standart genel anlamda hazırlanmış olsada ülke mevzuatlarını  yani yasal şartları da göz önünde bulunması gerekir. Yasal şartlardan kasıt , Çevre kanunu , Çevre izin ve lisans yönetmeliği, atık yönetimi yönetmeliği ,tıbbı atık yönetmeliği ,çed yönetmeliği vb  mevzuatıda dikkate almak gerekir ilgili standardın firmada /şirkette / kurumda kurgulanması sürecinde.

ISO 14001 Belgesi kaç yıl geçerlidir?

Tüm iso belgelerinde olduğu gibi iso 14001 çevre yönetim sistemi belgesi de 3 yıl geçerlidir. Ancak her yıl gözetim yapılması kaydı ile 3 yıllık periyot korunmuş olur.

14001 Sistemi kurum sürecinde hangi eğitimler alınmalıdır?

Sistem kurulum sürecinde  Standart Temel Eğitimi , Standart İç Tetkikçi Eğitimi, Standart Dokumantasyon  Eğitimi alınması gerekmektedir.

ISO 14001 Süreci için neler  yapılmalı ?

Öncelikle konusunda uzman referansları güçlü bir yönetim sistemleri danışmanı ile yol arkadaşlığı yapmak şarttır. Daha sonra firmada çevre bilinci ve standardın anlaşılması için yukarıda belirtilen eğitimleri alması , sonra standart şartlarını sağlayan dokümantasyon yapısı oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Ardından akredite bir kuruluş tarafından belegelendirme denetimi  ve sonrasında ilgili sertifikanın alınması ile tamamlanan bir süreç diye düşünebilirsiniz.

14001 Belgendirme kuruluşu nasıl belirlenir?

Belgelendirme kuruluşu için Türkak tan akredite kuruluş veya uluslararası alanda akredite olmuş kuruluşların Türkiye temsilcileri seçilebilir.

14001 Belgelendirme Kuruluşu Ücretleri  Nasıl Belirlenir?

Belgelendirme kuruluşu ücretleri  kurumun çalışan sayısı / şube sayısı  / prosesleri ne göre belirlenip ,firmanın kaç adam gün denetlenmesi gerektiği ortaya çıkar ve sonrası ücretlendirme netleşir.

Iso 14001 Danışmanlık  Ücretleri  Nasıl Belirlenir?

Danışmanlık  ücretleri  kurumun çalışan sayısı / şube sayısı  / prosesleri ne göre belirlenir.

Belge Alabilmek için Toplam Bütçe Nelerden Oluşur?

Bütçe Danışmanlık ve belgelendirme kuruluşu ücretinin toplamından oluşur.

 

 

HANGİ İSO BELGELERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ?