ANKARA İSO 9001 BELGE BAŞVURU

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ulusal çevre mevzuatlarıyla entegre şekilde ilgili standart olan ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı dokümantasyon şartları ile kurgulanan sistemin yetkilendirilmiş /akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının yapmış olduğu denetim sonucunda uygun bulunması durumda alınan sertifika / belgenin ismidir iso 14001 belgesi bu belge iso çevre belgesi ,iso 14001 sertifikası ,çevre belgesi olarakta bilinir.

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, boyutuna, tipine ve yapısına bakılmaksızın tüm kuruluşlara ve bir yaşam döngüsü yaklaşımı ile kuruluşun kontrol veya etki edebileceğini tespit ettiği; faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarına uygulanabilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda en yaygın olarak tanınan, uygulanan ve belgelendirilen yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetimi Nedir?

ISO 14001, etkili bir çevre yönetimi sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda uluslararası kabul görmüş bir standarttır. İşletmelere, çevresel sorumlulukları ihmal etmeden ticari olarak başarılı olabilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca, çevresel etkileri azaltarak büyümenize de yardımcı olur. Bir ISO 14001 sistemi, müşterilerin giderek artan çevresel sorumluluk beklentilerini ve yasal veya düzenleyici gereklilikleri karşılamanıza olanak tanıyan bir çerçeve sunar.

Bu Standart, kullanıcıların çoklu ISO yönetim sistemleri standartlarının uygulanması için tasarlanmış, bir üst düzey yapı, özdeş çekirdek metin ve çekirdek tanımlar ile ortak tarifleri kapsar. Bununla birlikte, bu standard bir kuruluşa, kendisinin çevre yönetim sistemini diğer yönetim sistemlerinin şartları ile entegre etmek için ortak bir yaklaşım kullanımı ve risk temelli düşünmeyi sağlar. Uygunluğun değerlendirilmesi için kullanılan şartları içerir.

 

Sistem altyapısını oluşturup ilgili seritfika alarak çevre duyarlılığını ortaya koymak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

 

HANGİ İSO BELGELERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ?